Vorter – behandling og fjerning

Vorter er et vanlig problem som kan behandles hos hudlege

Vorter

Bestill behandling

  • Vorter kan skyldes flere forskjellige typer  «papillomvirus»,  (HPV), som spesielt trives i overhud eller slimhinne. Viruset «går»  ikke i blodet. Nettopp fordi viruset kun finnes i overhud og øverst i slimhinne, tar det ofte lang tid før kroppens immunforsvar gjenkjenner det og dermed kan «bekjempe» infeksjonen.

Hvordan behandler vi vorter?

  • Vorter behandles med pensling med vortemidler, skraping/filing, noen ganger frysing, av og til brenning, og noen ganger med laser.
  • Ved alle metoder, bortsett når vortene forsvinner spontant, må regnes med stor tilbakefallshyppighet inntil kroppen har dannet antistoffer.

Les mer vorter her (D04) og kjønnsvorter her(D05)