#acne_nodulocystica

Acne nodulocystica

Acne nodulocystica – alvorlig inflammatorisk arrgivende akne, trenger spesialistvurdering og ofte behandling med isotretinoin, ekstra tidlig debut av acne, evt debut eller vedvarende etter 20 års alder, flere i familien med det samme, affeksjon av skuldre og rygg er alle faktorer som taler for isotretinoinbehandling #acne_nodulocystica #acnearr #isotretinoin