#adrenalin

Epipen

Epipen – en gangs adrenalinpenn/sprøyte til eget bruk ved akutt allergisk reaksjon hos hyperallergiske personer,f.eks. ved nøtteallergi, vepseallergi, gummiallergi eller annet. Bør bæres på kroppen, ikke etterlates på hotellrom osv, dessuten informere dem man er sammen med/ andre familiemedlemmer. Kan med fordel kombineres med engangsdose vannløselig kortison (Betapred på reg fritak) og antihistamin, (alt må…