#aquaphor

Combustio

combustio– forbrenning, kan skje ved kontakt med ild, ved kontakt med varme flater, ved ulykker med kokende vann (ofte barn) og føre til del- eller helhudskade, behandling kan variere fra hjemmebehandling til innleggelse på brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen som sitter med størst kompetanse i Norge. Ved førstehjelp er eliminasjon / fjernelse fra varmekilden,…