#azatioprin

Imurel tbl

Imurel tbl – azatioprin – immunosuppressivt middel som brukes alene eller i kombinasjon med andre medikamenter ved immunologiske inflammatoriske lidelser i tarm, hud og ledd. #imurel, #azatioprin, #immunsuppresjon