#benzylbenzoat

Nix

Nix –permitrin 5%- benyttes mot skabb med 2 påsmøringer med en uke imellom, påsmøre3s alt utenom hode og hals, dusjes av samt rene klær og nytt, partnerbehandling samtidig, evt alle i samboende familie eller kollektiv. Tiltakende antall tilfeller der lokalbehandling med Nix ser ut til ikke å svikte, kan skyldes resistente / motstandsdyktige skabbstammer. Man…

Skabbinfeksjon

Skabbinfeksjon – skyldes en midd som smitter ved direkte eller indirekte fysisk kontakt mellom mennesker og formerer seg i huden. Pga en immunologisk reaksjon oppstår en sterk generell kløe, også på steder av kroppen der det ikke er midd. Den sterke symmetriske og tiltakende nattlige kløen som forstyrrer nattesøvnen, er typisk. Vanlig er også små…

Scabies

scabies – en midd som smitter direkte eller indirekte mellom mennesker og formerer seg i huden. Ved en immunologisk reaksjon oppstår en sterk kløe, også på steder av kroppen der det ikke er midd. Den sterke symmetriske og tiltakende nattlige kløen som forstyrrer nattesøvnen, er typisk også små utslett med blemmer spesielt på innsiden av…