#biologisk_behandling

Biologisk behandling

biologisk behandling – behandling med en ny klasse medikamenter basert på molekylærbiologi og spesialdesign. Medikamentene kan hemme/blokkere spesifikke molekylære trinn i sykdoms- prosesser og på den måten oppnå svært god effekt med  minimale bivirkninger. Mest brukt for sykdommer i hud, ledd og tarm. #biologisk_behandling «biologisk_medisin