#biopsi

Biopsi

biopsi – er en vevsprøve som skjæres, skrapes eller shaves fra huden til mikroskopisk undersøkelse hos patologer som er spesialutdannet til å vurdere cellebildet i vevsprøver og stille diagnoser ut fra dette. Man ser særlig på vev i forbindelse med mistanke om hudkreft for å skille mellom de forskjellige typene samt forsikre seg om at…

Hudprøve

hudprøve – kan tas overflatisk med avskrap til dyrkning på sopp, virus eller bakterier eller kirurgisk som en vevsprøve(biopsi) for å se på cellestruktur og vev for diagnostikk av hudsykdom eller påvise hudkreft/ celleforandring. #hudprøve, #biopsi, #soppdyrkning, #virusdyrkning,  #bakteriologisk_prøve