#blekekremc

Mirvaso

Mirvaso –brimonidintartrat – adrenerg α2-reseptoragonist, som reduserer erytem gjennom direkte vasokonstriksjon i huden, spesielt beregnet til bruk ved rosacea. Kan være til hjelp, men litt utfordringer knyttet til at den kun skal benyttes en gang dagl og må smøres jevnt over hele ansiktet samt at effekten gjerne går ut etter noen timer.  Hyppigere bruk kan…