#brenning

Fjerning av utvekster med diatermi

Utvekster diverse (fjerning av)

Hvordan fjernes man små utvekster? Ved fjerning av små utvekster gjøres dette som oftest ved hjelp av diatermi, som er en elektrokirurgisk behandling, dvs at man benytter strøm som gjennom en spiss tipp lager en liten, overflatisk og forbigående skade i huden Det er et raskt og enkelt inngrep med minimal nedetid