#clavus

Liktorn

liktorn – fortykkelse i hornhuden som regel etter langvarig og gjentatt trykkpåvirkning eller skade f.eks. ved stadig bruk av for trangt fottøy, kan noen ganger forveksles med virusvorter som også forekommer på trykksteder og med fortykket hornhud rundt. Liktorn behandles med skånsomhet, med gradvis nedsliping og redusere / fjerne den trykkpåkjenningen som har fremkalt dem,…

Clavus

clavus – liktorn, skyldes vedvarende eller gjentatt trykkpåvirkning på samme sted, noe som medfører at epidermis danner fortykket hornhud(keratin) som blir som en klumpdannelse og kan skape mekanske problemer med smerter og vanskelig tilpasning av fottøy. #clavus, #liktorn, #fot, #fotterapeut