#denaturere

Adstringerende

adstringerende– innebærer denaturering av proteiner og «forseiling» av overflaten slik at væskingen opphører og da er det mindre grobunn og næring for bakterievekst #adstingerende #denaturere