#diatermi

Fjerning av utvekster med diatermi

Utvekster diverse (fjerning av)

Hvordan fjernes man små utvekster? Ved fjerning av små utvekster gjøres dette som oftest ved hjelp av diatermi, som er en elektrokirurgisk behandling, dvs at man benytter strøm som gjennom en spiss tipp lager en liten, overflatisk og forbigående skade i huden Det er et raskt og enkelt inngrep med minimal nedetid

Seborreisk keratose

Seborreisk keratose L82 – betegnelse på talgvorte eller seborrhoiske vorter som gjerne kommer frem etter 40 års alder, hos eldre mange ganger svært utbredt med gulbrune, litt myke lesjoner på huden med relativt likt utseende. Disse er ufarlige og vil aldri kunne bli ondartete, men kan være sjenerende kosmetisk og kan ofte fjernes relativt enkelt…