#duoderm

Lichen simplex/ nevrodermitt L28.0

Lichen simplex/ nevrodermitt L28.0 – lokalisert område med fortykket hud og merker etter kløe, kloring og traumatisering ofte på fotrygg, forside legg eller nakke, kan være ett eller flere områder, kan starte med en primær hudsykdom som eksem eller psoriasis, men fremstår etter hvert som en uttalt hudforandring der kløen har en selvforsterkende effekt og…

Nevrodermitt

nevrodermitt – lokalisert område med fortykket hud og merker etter kløe, kloring og traumatisering ofte på fotrygg, forside legg eller nakke, kan være ett eller flere områder, kan starte med en primær hudsykdom som eksem eller psoriasis, men fremstår etter hvert som en uttalt hudforandring der kløen har en selvforsterkende effekt og må opphøre dersom…

Lichenisering

lichenisering – en spesiell fortykkelse som kan komme frem i huden etter langvarig kløe og traumatisering og som har en selvforsterkende effekt på kløen, sitter ofte på fotrygger, forsiden av leggene, på overarmer eller nakke, kan kreve langvarig behandling for normalisering f.eks. kombinasjon av potent steroidpreparat (Dermovat oppl) med hydrokolloid plate (Duoderm). #lichenifisering, #nevrodermitt, #duoderm