#ecm

Hvilket dyr – skaubjønn, fugleloppe eller Tuneflue?

Ubraxas: Fikk et stikk på leggen i fjor og fikk det samme i år. Merket ikke selve stikket. Men ut over natten ble det en vable i midten og bittesmå vabler rundt i er kraftig rødt område på 10 x 10 cm. Det ble varmt og klødde. Rundt dette ble det et mindre rødmende område…

Erythema chronicum migrans

Erythema chronicum migrans A69.2– et spesifikt utslettsom som bare sees ved borreliainfeksjon. Typisk med et område med lett opphevet erythmatøs periferi uten deskvamasjon/ flassing i kanten. Blir ofte først synlig flere uker etter flotteksponering med gradvis økt utbredelse og uten utslag på blodprøver. Borreliainfeksjon hos mennesker overføres via skaubjønn/ flått med hjortedyr som mellomvert. #erythema_chronicum_migrans…

Borrelia

Borrelia – er en bakterie i spirokjete familien. Bakterien er årsak til flottoverført borreliose som kan affisere alt fra hud til sentralnervesystem og gi ut stort spekter av symptomer. Sykdommen ble først beskrevet på 1970-tallet i USA som Lyme disease. Den hyppigste manifestasjonen er Erythema chronicum migrans. #borrelia, #borreliose, #lyme_disease, #ecm, #erythema_chronicum_migrans