#eksanthem

Exanthem

exanthem – utslett, «utvendig» utslett, utslett på huden, i motsetning til «enanthem» f eks i munnslimhinne. Enkelte hudsykdommer kan vise seg både på hud og slimhinne f.eks. lichen ruber planus #eksanthem #utslett

Eksantem

eksantem– «utvendig» utslett, utslett på huden, i motsetning til «enanthem» f eks i munnslimhinne. Enkelte hudsykdommer kan vise seg både på hud og slimhinne f.eks.lichen ruber planus #eksanthem #utslett