#eksemprøve

Lappeprøve

lappeprøve–epikutantest/ eksemprøve, som benyttes for å påvise kontaktallergi mot nikkel, parfyme osv. utføres hos de fleste hudleger med kommunal støtte og på hudavdelinger. #eksemprøve, #lappetest

Eksemprøve

eksemprøve – epicutantest -test på kontaktallergi, dvs stoffer man kommer i direkte kontakt med som nikkel, gummi, parfyme osv. Testingen foregår ved at et utvalg(«Nordisk standard») av stoffer i en bestemt fortynning legges på ryggen ved hjelp av et plaster med små metallskåler, merket opp slik at man vet hvilket stoff som ligger hvor. Plasteret…