#epikutantest

Diagnostisk testing (epikutan, prikk, lys) Z01.5

Diagnostisk testing (epikutan, prikk, lys) Z01.5–forskjellige tester som utføres av hudleger, noen av dem bare på sykehuset,  for å kartlegge straksallergier mot f.eks. dyrehår og matvarer (prikktesting), eller kontaktallergier(eksemprøve) mot metall, parfyme, gummi osv (epikutantest/ lappetest), lysømfindtlighet som også kan inkludere kombinasjon med medikamenter, planter eller kjemiske stoffer (fotokontaktallergi) #hudtesting, #prikktest, #lappetest, #epikutantest, #lystest, #hudallergi

Kontaktallergi

kontaktallergi– vil si at det foreligger allergi mot utvendig eksponering, typisk dagligdagse emner som parfyme, nikkel, hårfarge, konserveringsmidler i kremer osv. Kan testes hos hudlegen med eksemprøver, dvs at fortynnete kjemiske stoffer legges som tester på ryggen for avlesning etter en viss tid. #kontaktallergi, #lappetest, #epikutantest