#erysipelas

Rosen

rosen – erysipelas – hudsykdom mest vanlig på legg/ fot etter infeksjon med streptokokker og som gir en dyp infeksjon med velavgrenset område med rødhet, hevelse, varmeøkning og smerter. #rosen, #erysipelas

Erysipelas

erysipelas – dyp hudinfeksjon som med streptokokker, gir ømhet, rødhet, hevelse og lokal varmeøkning, av og til almen symptomer, vanligst på ekstremiteter eller ansikt. Krever antibiotikabehandling og immobilisering, sykehusinnleggelse og intravenøs behandling kan være aktuelt. Gjentatte infeksjoner på samme sted kan forekomme, muligens pga sekundær skade på lymfesirkulasjonen. Kan gi tendens til varig ødemtendens. #erysipelas…