#erythema multiforme

Erythema multiforme

Erythema multiforme L51.9 – utslett med “blink”- liknende runde effloresenser på huden, ofte forårsaket av legemiddelreaksjon, men kan også utløses av annet bl a virusinfeksjon som herpes simplex med mer. #erythema multiforme  #legemiddelutslett