#excoriasjon

Excoriasjon

excoriasjon – oppkloring av huden, kan forekomme ved de fleste tilstander og utslett og regnes som «sekundær-effloresens»,  men gir viktig tilleggsinformasjon og er sentralt ved enkelte tilstander hudsykdommer f.eks. atopisk dermatitt, nevrodermatitt, acne excoriee, prurigo nodularis, dermatitis artefacta med mer. #excoriasjon #kloring #sekundærutslett