#fotodynamisk

Photocure

Photocure – Det norske firmaet som utviklet fotodynamisk behandling for hudkreft på det Norske Radiumhospital med kremen Metvix og som også basert på noen av de samme prinsippene har utviklet Hexvix som er et diagnostikum for blærekreft og som regnes for svært lovende både medisinsk og forretningsmessig. #photocure, #dnr, #hudkreft, #fotodynamisk, #metvix, #hexvix

Fotodynamisk behandling (PDT)

Fotodynamisk  behandling(PDT) – med MetVix krem fra PhotoCure utføres hos de fleste norske hudleger på egnete lesjoner. Ved behandlingen tas vevsprøve på forhånd eller under behandlingen, der det syke vevet fjernes mest mulig ved «skraping» med et spesielt hudlegeinstrument(kurette) som i stor grad kan skille mellom friskt og affisert vev, før blodstilling, påføring av krem…