#fotterapeut

Clavus

clavus – liktorn, skyldes vedvarende eller gjentatt trykkpåvirkning på samme sted, noe som medfører at epidermis danner fortykket hornhud(keratin) som blir som en klumpdannelse og kan skape mekanske problemer med smerter og vanskelig tilpasning av fottøy. #clavus, #liktorn, #fot, #fotterapeut