#furst_laboratorium

ALAT

forkortelse for blodprøven som måler enzymet ALanin AminoTransferase i serum. Prøven tas ofte som screening ved medikamentell behandling som kan overbelaste leveren slik at enzymet lekker ut i blodet.  Ved hudsykdommer er medikamentet oftest isotretinoin ved alvorlig acne eller methotrexate ved psoriasisarthritt(psoriasis med leddaffeksjon). Normalverdi er under 45. Lett overskridelse av verdien er ikke sjelden,…

ALAT

ALAT – forkortelse for blodprøven som måler enzymet ALanin AminoTransferase i serum. Prøven tas ofte som screening ved medikamentell behandling som kan overbelaste leveren slik at enzymet lekker ut i blodet.  Ved hudsykdommer er medikamentet oftest isotretinoin ved alvorlig acne eller methotrexate ved psoriasisarthritt(psoriasis med leddaffeksjon). Normalverdi er under 45. Lett overskridelse av verdien er…

Blodprøve

blodprøve – brukes av hudlegen dels for å sjekke at diverse prøver er normale før eller under tablettbehandling for acne(isotretinoin) eller andre medikamenter som benyttes f.eks. ved poriasisbehandling, men også ved mistanke om infeksjon som borrelia og/ eller andre sykdommer(antistoffprøver) #blodprøve, #utredning, #furst_laboratorium