#granuloma_annulare

Granuloma annulare L92.0

Granuloma annulare L92.0 – en form for betennelse av ukjent årsak som fremstår med sirkulære eller ovale former med gulbrun farge og litt fortykket, knutet periferi med glatt overflate som ikke flasser, typisk på hånd-og/eller fotrygger,i mer sjeldne tilfeller på kroppen eller lenger opp på ekstremiteter og svært sjelden utbredt.  Man vet ikke hva som…