#herpes_simplex

Herpes labialis

herpes labialis – munnsår som skyldes herpesvirus type I, av og til type 2, kan bryte ut ved forkjølelse, stress, soling, mekanisk påvirkning(kyssing) mm, smittsomt ved direkte kontakt når aktivt, kan behandles når det kommer, men også forebyggende dersom man helst vil unngå nye utbrudd. Les mer «pasinfo D01». #herpes #herpes_simplex #virus

Herpes simplex B00.9

Herpes simplex B00.9 – et virus som forekommer som type 1 og type 2 og som ser ut til å lagres sentralt i perifere nerver for så å vandre ut og gi gjentatte utbrudd i tilsvarende område på huden. Herpesutbruddene kan prinsipielt ramme hvilket som helst sted på kroppen; ansikt, kjønnsdeler, fingre, armer, ben, nederst…