#hudbiopsi

Hudbiopsi

hudbiopsi – er vevsprøve fra huden, som regel kirurgisk med vanlig skalpell eller rund bit med hudstanse, som kan gi diagnose på celleforandring, hudkreft, og diverse hudsykdommer. #hudbiopsi  #patologisk_undersøkelse #vevsprøve