#hudkreft

Photocure

Photocure – Det norske firmaet som utviklet fotodynamisk behandling for hudkreft på det Norske Radiumhospital med kremen Metvix og som også basert på noen av de samme prinsippene har utviklet Hexvix som er et diagnostikum for blærekreft og som regnes for svært lovende både medisinsk og forretningsmessig. #photocure, #dnr, #hudkreft, #fotodynamisk, #metvix, #hexvix

Høyfjellssol

høyfjellssol –  Høyfjellssol, kvartslampe, betegnelse på lampe som består av kvartsglass og inneholder kvikksølvdamp. Lampen sender ut ultrafiolett stråling, også kortbølget ultrafiolett lys (UVB), som kan gi forbrenninger og hudkreft. Har du vært utsatt for slik belysning, bør du være spesielt obs på hudforandringer i de eksponerte områdene på bryst og ansikt. Det er vanlig…

Solarium

solarium – et sted der man kan sole seg med helkroppskabinetter for å oppnå brunfarge og evt andre ledsagende helseeffekter, ofte selvbetjente.  Moderne solarier skal gi langbølget ultrafiolett lys (UV-A) og ikke kortbølget ultrafiolett lys (UV-B). Det har lenge vært antatt at utvikling av hudkreft i hovedsak er knyttet til bestråling med UV-B, og at…

Hudkreft

hudkreft – basalcellecarsinom («ufarlig hudkreft»), plateepitelcarsinom («overflatecellekreft» og melanom(«føflekk-kreft»)er de vanligste. Det er i dag gode holdepunkter for at de fleste typene hudkreft i stor grad har sammenheng med eksponering for ultraviolett lys, inklusive solarium.  Hudkreft kan lettest unngås ved moderasjon med soling og solariebruk, regelmessig beskyttelse med klær og solkremer, og dersom de likevel…

Fotodynamisk behandling (PDT)

Fotodynamisk  behandling(PDT) – med MetVix krem fra PhotoCure utføres hos de fleste norske hudleger på egnete lesjoner. Ved behandlingen tas vevsprøve på forhånd eller under behandlingen, der det syke vevet fjernes mest mulig ved «skraping» med et spesielt hudlegeinstrument(kurette) som i stor grad kan skille mellom friskt og affisert vev, før blodstilling, påføring av krem…