# keratinocytt

Overhud

overhud – øvre del av huden; består av flerlaget, forhornet plateepitel. #overhud, #epidermis, #plateepitel, # keratinocytt