#kreftprøve

Biopsi

biopsi – er en vevsprøve som skjæres, skrapes eller shaves fra huden til mikroskopisk undersøkelse hos patologer som er spesialutdannet til å vurdere cellebildet i vevsprøver og stille diagnoser ut fra dette. Man ser særlig på vev i forbindelse med mistanke om hudkreft for å skille mellom de forskjellige typene samt forsikre seg om at…