#leverprøve

GT-gamma

GT-gamma – blodprøve på leverfunksjon som er spesielt sensitiv på alkoholpåvirkning av leveren og kan gi forbigående utslag uten at det er tegn på vedvarende skade. Normalverdi er under 45-115 avhengig av alder og kjønn. #gamma_gt #gt #leverprøve

ALAT

forkortelse for blodprøven som måler enzymet ALanin AminoTransferase i serum. Prøven tas ofte som screening ved medikamentell behandling som kan overbelaste leveren slik at enzymet lekker ut i blodet.  Ved hudsykdommer er medikamentet oftest isotretinoin ved alvorlig acne eller methotrexate ved psoriasisarthritt(psoriasis med leddaffeksjon). Normalverdi er under 45. Lett overskridelse av verdien er ikke sjelden,…

ALAT

ALAT – forkortelse for blodprøven som måler enzymet ALanin AminoTransferase i serum. Prøven tas ofte som screening ved medikamentell behandling som kan overbelaste leveren slik at enzymet lekker ut i blodet.  Ved hudsykdommer er medikamentet oftest isotretinoin ved alvorlig acne eller methotrexate ved psoriasisarthritt(psoriasis med leddaffeksjon). Normalverdi er under 45. Lett overskridelse av verdien er…