#loppestikk 1.0

Lopper

lopper –mest vanlig er fuglelopper (Ceratophyllus gallinae)som finnes i reder under takmøner og klekkes om våren når solen begynner å varme. De kan da komme inn gjennom åpnesoveromsvinduer og stikke dem som sover om natten slik at de våkner med røde stikkliknende merker i grupper i et eller flere områder. Fuglelopper formerer seg ikke hos…