#loratadin

loratadin

loratadin – antihistamin med liten eller ingen tretthets effekt #loratadin, #antihistamin

Clarityn

Clarityn– loratadin– antihistamin som benyttes ved allergi, høysnue, elveblest mm. Gir vanligvis ikke tretthet, men kan være individuelle variasjoner #loratadin, #høysnue, #allergi