#lues

Lues

lues– latin for sykdommensyfilis forårsaket av bakterien (spiroketen) Treponema Pallidum. #lues, #syfilis, #treponema_pallidum