#metvix

Fotodynamisk behandling (PDT)

Hvordan foregår behandling med PDT? Ved behandlingen tas vevsprøve på forhånd eller under behandlingen, der det syke vevet fjernes mest mulig ved «skraping» med et spesielt hudlegeinstrument (kurette) Deretter påføres en krem og dekning av tynn plastfilm 3 timer senere belyses lesjonen med et lys av en bestemt bølgelengde som tas opp (absorberes) i de…

Photocure

Photocure – Det norske firmaet som utviklet fotodynamisk behandling for hudkreft på det Norske Radiumhospital med kremen Metvix og som også basert på noen av de samme prinsippene har utviklet Hexvix som er et diagnostikum for blærekreft og som regnes for svært lovende både medisinsk og forretningsmessig. #photocure, #dnr, #hudkreft, #fotodynamisk, #metvix, #hexvix

Metvix

Metvix –metylaminolevulinat – krem som benyttes til fotodynamisk behandling, utviklet i Norge.  En fotoaktive porfyrin-metabolitt akkumuleres i de syke cellene og gjør disse ekstra følsomme for senere belysning som dermed i mye mindre grad påvirker de friske cellene og derfor resulterer i en selektiv skade, ofte med svært godt kosmetisk resultat. #pdt, #fotodynamisk_behandling, #metvix