#midd

Skabbinfeksjon

Skabbinfeksjon – skyldes en midd som smitter ved direkte eller indirekte fysisk kontakt mellom mennesker og formerer seg i huden. Pga en immunologisk reaksjon oppstår en sterk generell kløe, også på steder av kroppen der det ikke er midd. Den sterke symmetriske og tiltakende nattlige kløen som forstyrrer nattesøvnen, er typisk. Vanlig er også små…

Scabies

scabies – en midd som smitter direkte eller indirekte mellom mennesker og formerer seg i huden. Ved en immunologisk reaksjon oppstår en sterk kløe, også på steder av kroppen der det ikke er midd. Den sterke symmetriske og tiltakende nattlige kløen som forstyrrer nattesøvnen, er typisk også små utslett med blemmer spesielt på innsiden av…