#middelalderkosmetikk

Blykoloritt

blykoloritt – en spesielt blåhvit hudfarge som skyldes blyforgiftning. I  romertid / middelalder ble bly benyttet i kosmetikk og  med absorpsjon gjennom hud vardet årsak til blyforgiftning. Blyforgiftning kunne også skje gjennom vannrør og hermetikk og gav den samme spesielle hudfargen. Blyforgiftning er dødelig når en viss konsentrasjon oppnås og har vært årsak til dødsfall…