#neotigason

NeoTigason – acitretin

NeoTigason– acitretin – er et retinoid med effekt på sykdommer med keratiniseringsforstyrrelser i huden spesielt psoriasis og ichtyose («fiskehud»).Medikamentet er fosterskadelig og har lang halveringstid slik at man ikke må bli gravid før et år etter at behandlingen er avsluttet. #acitretin, #neotigason, #retinoid, #keratiniseringsforstyrrelser, #fiskehud, #ichtyose

Acitretin

virkestoffet i NeoTigason tbl som brukes ved alvorlig psoriasis, ichtyose («fiskehud»), og Dariers sykdom #acitretin #tigason #neotigason #roche #fosterskade