#nikkeleksem

Allergisk kontaktdermatitt, metaller L23.7

Allergisk kontaktdermatitt, metaller L23.7– vanligst er allergi mot nikkel, kobolt og krom, men mot gull, amalgam og annet kan også forekomme. Spesialutredning på hudavdeling er nødvendig for å kartlegge detaljer #allergi #kontaktallergi #kontaktdermatitt #allergisk_kontaktdermatitt #nikkelallergi #nikkeleksem #koboltallergi #kromallergi