#nystatin

Mycostatin

Mycostatin – «Nystatin 100 000 IE» –soppmiddel mot infeksjoner i munnhule og tarm spesielt candida, tas ikke opp i kroppen eller morsmelk, så kan benyttes under amming og svangerskap. #mycostatin, #nystatin, #sopp, #candidainfeksjon