#pemfigus_vulgaris

Pemfigus Vulgaris L10.0

Pemfigus Vulgaris L10.0 – alvorlig blemmesykdom av ukjent årsak, krever sykehusinnleggelse og spesialbehandling ofte med høye doser cortison og andre immundempende medikamenter. #pemfigus_vulgaris, #blemmesykdom