#pevaryl

Pevaryl

Pevaryl – Ekonazolnitrat 10 mg pudder soppmiddel til bruk på huden spesielt ved fotsopp, lyskesopp eller i andre intertriginøse / tette områder som f.eks. hudfolder. #pevaryl, #sopp, #soppkrem, #ekonazol