#pevison

Pevisone

Pevisone –Triamcinolonacetonid 1 mg, ekonazolnitrat 10 mg, steroid + antimykotikum, middel til å behandle soppinfeksjon med betydelig inflammasjon i huden #sopp_og_eksem, #pevison