#pityriasis_versicolor

Selukos

Selukos – svovelholdig shampo som kan ha effekt på seborrhe i hodebunnen og pityriasis versicolor på kroppen. #selukos, #seborrhe, # pityriasis_versicolor

Pityriasis versicolor

Pityriasis versicolor B36.0 – utslett som forårsakes av soppen Malazessia furfur, en form av soppen Pityrosporum ovale, som hører med i hudens normale flora. Utslettet viser seg som tørre, lett flassende flekker spesielt på bryst og rygg, fremkommer gjerne etter perioder med mye svetting eller opphold i varmere strøk som får soppen til å kolonisere…