#plateepitel

Plateepitel

plateepitel – epitel, epitelvev, cellelag som kler en utvendig eller innvendig kroppsoverflate, eller danner kjertler. Cellene kan ligge i ett eller flere lag. Som dekkepitel danner cellene en beskyttelse mot omverdenen (bakterier, uttørring, solstråler, kjemisk påvirkning etc.). De kan dessuten bidra til å utsondre stoffer fra underliggende vev, absorbere stoffer fra overflaten, eller danne glatte…

Overhud

overhud – øvre del av huden; består av flerlaget, forhornet plateepitel. #overhud, #epidermis, #plateepitel, # keratinocytt