#porfyri

Porfyri cutanea tarda

porfyri cutanea tarda -den vanligste formen for porfyri, men det er likevel en sjelden sykdom. Tarda betyr «sen» og henspeiler på at sykdommen debuterer i voksen alder, ofte i 40–60-årsalderen med lysutløst blemmesykdom spesielt på lyseksponerte områder som håndrygger og underarmer pga opphopning av gallefargestoff som skyldes enzymsvikt i leveren. #pct, #porfyri, #leversykdom, #fototoxisk, #blemmesykdom

Porfyri

porfyri – gruppe av sjeldne tilstander som skyldes ulike former for enzymsviktkombinert med primær eller sekundær leversykdom. Enzymsvikten fører til opphopning av ulike mellomprodukter, som med en fellesbetegnelse benevnes porfyrier og som kan føre til kløe i huden samt økt lysfølsomhet og sekundær blemmedannelse. #porfyri, #leversykdom

Lysdermatose

lysdermatose– er en hudsykdom som er forårsaket av unormal reaksjon på lys, enten direkte eller via kjemiske stoffer (plantesaft fra Tromsøpalmen) eller stoffer som finnes i eller skilles ut av kroppen(porfyrier ved leversykdom). #lysdermatose, #lysutslett, #tromsøpalme, #porfyri