#prikktest

Diagnostisk testing (epikutan, prikk, lys) Z01.5

Diagnostisk testing (epikutan, prikk, lys) Z01.5–forskjellige tester som utføres av hudleger, noen av dem bare på sykehuset,  for å kartlegge straksallergier mot f.eks. dyrehår og matvarer (prikktesting), eller kontaktallergier(eksemprøve) mot metall, parfyme, gummi osv (epikutantest/ lappetest), lysømfindtlighet som også kan inkludere kombinasjon med medikamenter, planter eller kjemiske stoffer (fotokontaktallergi) #hudtesting, #prikktest, #lappetest, #epikutantest, #lystest, #hudallergi