#propecia

Registreringsfritak

Registreringsfritak – gjelder for en del medikamenter som kan skaffes gjennom apotek, men der leverandøren av en eller flere grunner velger å ikke opprettholde «markedsføringstillatelse». I felleskatalogen er anført at:«sikkerhet, kvalitet og effekt for preparater på listen ikke er vurdert av Legemiddelverket.»Dette er ikke alltid helt korrekt da medikament med samme virkestoff fortsatt kan være…

Finasterid tbl

Finasterid tbl – benyttes mot hormonelt arvelig håravfall hos menn (androgenetisk alopeci) enten som uregistrert preparat Propecia (1 mg) eller generisk preparat Finasterid 5mg, som kan deles i 4 og tas f.eks. 6 dgr pr uke. Medikamentet bremser håravfallet ved å blokkere den naturlige hormonpåvirkningen av hårrøttene og hårveksten kan også bedres. Det er rapportert…