#pustulosis

Pustulosis palmoplantaris

Pustulosis palmoplantaris L40.3 – hudsykdom med rødt utslett med tallrike små, sterile verkeblemmer (pustler) i håndflater og/eller fotsåler; variant av psoriasis. Sykdommen er sjelden og sees mest i 30- 60-årsalderen med overvekt av kvinner. #ppp, #pustulosis