#ragade

Ragade

ragade – sprekkdannelse i munnvik ofte hos eldre, hyppigst ved sammenfall av munn/ kjeveparti, særlig ved dårlige eller manglende tenner slik at munnvikene ligger tett inntil hverandre, vedvarende fuktig med påvirkning av hudbarrieren og disposisjon for sopp og bakterieinfeksjoner. #ragade, #sprekk